ARMAT folie BUDOWLANE – Folie budowlane wykonane na bazie polietylenu którego właściwości decydują o szerokim zastosowaniu w budownictwie.

Podstawowe zastosowania:

  • warstwa przeciwwigociowa pod posadzką  
  • warstwa zabezpieczająca 
  • warstwa poślizgowa
  • tymczasowe zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi
  • wodoszczelna izolacja pomieszczeń mokrych

Parametry:

grubości: od 0,15 do 0,7 mm

szerokości: od 4 do 12 mb

barwa: czarna, szara

ARMAT dylatacja – Taśma polietylenowa niskiej gęstości stosowana do oddzielania części konstrukcyjnych lub powierzchni (posadzek). Ma za zadanie dylatowanie: przeciwdrganiowo, termicznie, technologicznie i konstrukcyjnie.

Grubość: 5mm

Szerokość taśmy; 100 i 150 mm

Długość: 50 i 100 mb

ARMAT